Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking hebben op de verkoop van het milieuvignet via het bestelformulier op deze website. We doen ons best de voorwaarden begrijpelijk te omschrijven, zonder lastige juridische termen.

  1. Levering van het vignet
  2. Betaling van het vignet
  3. Wettelijke bedenktijd
  4. Bestelling annuleren
  5. Niet uitvoerbare bestelling
  6. Beschadigd of verkeerd bedrukte vignet
  7. Prijs van het milieuvignet
  8. Klachtenregeling
  9. Aansprakelijkheid

1. Levering van het vignet

Volgens de Duitse wet (35. BImSchV) mogen slechts een beperkt aantal bedrijven en instanties het milieuvignet uitgeven. Het gaat dan om in Duitsland gevestigde autogarages die uitlaatgasonderzoeken mogen uitvoeren, maar ook om lokale overheden en organisaties zoals de TÜV.

Via deze website bestelde vignetten worden uitgegeven door een samenwerkende Duitse garage. Deze website treed op als tussenpersoon die het voor Belgische klanten gemakkelijker maakt om het milieuvignet via het internet te bestellen. Deze manier van samenwerken is door het Umweltbundesamt in Berlijn goedgekeurd.

1.1 Levertermijn

Nadat je bestelling geplaatst en betaald is, wordt deze door de samenwerkende Duitse garage beoordeeld. Dit duurt meestal niet meer dan één werkdag. Komt je voertuig voor een vignet in aanmerking, dan wordt deze daarna meteen vanuit Duitsland met de post verstuurd. De bezorging in België wordt uitgevoerd door bpost, meestal twee tot drie werkdagen later. Afhankelijk van het tijdstip van bestellen, heb je het vignet in de regel daarom twee tot vier werkdagen later met de post in huis.

In het weekend en op feestdagen worden er geen vignetten uitgegeven en verstuurd. Houd hier dus rekening mee bij het plaatsen van je bestelling. Bedenk daarbij dat er een aantal dagen zijn die in Duitsland wel, maar in België geen feestdag zijn. Het gaat dan om:

De vermelde verwerkings- en leveringstijden zijn tenslotte indicatief en hieraan kun je als klant geen rechten ontlenen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld als Deutsche Post of bpost het vignet later bezorgen dan aangeven. Ook in het geval van overmacht, bijvoorbeeld staking bij de posterijen of problemen met de levering in Duitsland, kan het langer duren dat je het vignet ontvangt.

1.2 Levergebied

De via Milieuvignet voor Duitsland bestelde milieuvignetten worden alleen naar België verstuurd. Bezorgen op een postadres in andere landen, waaronder Duitsland, is niet mogelijk.

1.3 Adressering

Je bent als klant verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste postadres. Geef je een onjuist adres op, dan wordt het vignet alleen zonder bijkomende kosten opnieuw gestuurd wanneer deze eerst retour komt. Komt het vignet niet retour, dan is het niet mogelijk gratis een nieuwe vignet te ontvangen.

Vlak voor het versturen wordt je adres wel gecontroleerd. Bij overduidelijke fouten, zoals ongebruikelijke tekens in het adres, ontvang je hierover een e-mail. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

1.4 Verstrekken gegevens kenteken

Tevens ben je als klant verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens met betrekking je kenteken. Het gaat dan in de eerste plaats om kenteken zelf. Geef je een verkeerd kenteken op en neem je hierover voordat het vignet uitgegeven wordt geen contact op, dan heb je geen recht op restitutie.

Verder moet de foto of scan van je kentekenbewijs goed leesbaar zijn. Is dit niet het geval, dan ontvang je overigens een e-mail met het verzoek een nieuwe afbeelding toe te sturen.

1.5 Niet bezorgd milieuvignet

Heb je een vignet besteld, is het adres juist, gaat het niet om ongeldige bestelling (zie punt 5), maar heb je het vignet toch niet ontvangen? Dan is het je eigen verantwoordelijkheid dit binnen twee maanden na je bestelling te melden. In de meeste gevallen is er dan iets fout gegaan bij de postbedrijven. Een niet door de postbedrijven bezorgd vignet is geen geldige reden de bestelling te annuleren. Je krijgt in dat geval zonder verdere kosten een nieuw vignet toegestuurd.

2. Betaling van het vignet

Voor de betaling van het milieuvignet wordt gebruik gemaakt van Mollie. Dit is een in Amsterdam gevestigd bedrijf dat zich toespitst op het verwerken van online betalingen. Het gebruik van een betalingsprovider zoals Mollie geeft voor beide partijen zekerheid. Tijdens het bestellen kun je onder meer kiezen uit betaalmethodes zoals Bancontact, Belfius Direct Net, KBC, iDEAL en de meeste gangbare creditcards. De kosten voor het verwerken van de betaling zijn bij de prijs van het milieuvignet inbegrepen.

2.1 Problemen bij de betaling

Soms lukt het niet de betaling te voltooien. In dat geval krijg je een melding te zien met meer informatie. Het kan zijn dat je als klant de betaling niet afgerond hebt, maar ook is het mogelijk dat je niet genoeg geld op je rekening hebt staan. Verder kan het zijn dat de maximale tijd om de betaling te voldoen is verstreken. Bij een niet voltooide betaling wordt de bestelling niet voortgezet en wordt het milieuvignet niet toegestuurd.

2.2 Bestellen zonder volledige vooruitbetaling

Wil je het vignet niet volledig vooruit betalen? Dan is het mogelijk eerst de helft van het bedrag te betalen en na ontvangst de rest. Gebruik in dat geval niet het bestelformulier, maar neem even contact op via het contactformulier. Houd wel rekening met een langere verwerkingstijd.

2.3 Factuur

De factuur ontvang je met de post, samen met de levering van het milieuvignet.

3. Wettelijke bedenktijd

Voor de aankoop van de meeste producten via het internet geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze periode kun je als klant het product normalerwijze dan terugsturen. Voor het via deze website bestelde milieuvignet geldt deze bedenktijd niet. Dit komt omdat het vignet eenmaal bedrukt met je kenteken, niet meer opnieuw gebruikt kan worden. Voor dit soort producten bestaat er een uitzondering in de wet. Meer hierover lees je op deze pagina op de website van de Europese Unie.

4. Bestelling annuleren

Wil je je bestelling annuleren? Neem dan zo snel mogelijk contact op door de e-mail met de bevestiging van je bestelling te beantwoorden. Is het vignet nog niet bedrukt, dan is annuleren geen probleem en krijg je je geld terug. Het bedrukken van het vignet gebeurt binnen één werkdag na het plaatsen van de bestelling. Is het vignet al bedrukt, dan is annuleren niet meer mogelijk.

4.2 Wat als je voertuig niet in aanmerking komt?

Heb je een bestelling geplaatst en blijkt dat je voertuig niet in aanmerking komt voor een milieuvignet? Dan ontvang je hierover een bericht en wordt je aanvraag geannuleerd. Het aankoopbedrag wordt daarna teruggestort naar de rekening of creditcard vanaf welke betaald is. Een uitzondering is wanneer er misbruik gemaakt wordt van het bestelformulier. In dat geval brengen we de gemaakte kosten in rekening.

We raden je aan voordat je een bestelling plaatst, even te controleren of je voertuig in aanmerking komt voor een milieuvignet. Meer hierover lees je op de hoofdpagina van deze website.

4.2 Een geel milieuvignet

Op dit moment worden in Duitsland alleen nog voertuigen met een geel of groen milieuvignet toegestaan. Neu-Ulm in Beieren accepteert zowel het gele als het groene vignet, terwijl alle andere steden met een milieuzone het groene vignet verplicht stellen. Voor het groene vignet gelden strengere eisen. Omdat Neu-Ulm een kleine stad is en niet veel bezocht wordt, is het gele milieuvignet niet via het bestelformulier aan te vragen. Komt je voertuig enkel voor het gele vignet in aanmerking, dan wordt je aanvraag afgewezen.

4.3 Geld terug

Wanneer het geld teruggestort wordt, gaat dit altijd naar de rekening of creditcard vanaf welke betaald is. Dit gebeurt meestal dezelfde werkdag nadat je per e-mail een bevestiging van de terugstorting ontvangt. De uiterlijke termijn is 14 dagen. Bedenk dat het bij de meeste creditcards enkele dagen tot weken kan duren voordat een terugstorting op je overzicht verschijnt.

5. Niet uitvoerbare bestelling

Soms kan je bestelling niet worden uitgevoerd doordat je onjuiste of niet volledige gegevens doorgeeft. Denk dan bijvoorbeeld aan:

In de meeste gevallen gaat het simpelweg om een fout. Je krijgt daarom na het plaatsen van je bestelling een e-mail met de mogelijkheid deze fout te herstellen. Antwoord je hier niet op, dan krijg ja na een week een herinnering. Antwoord je ook niet op deze herinnering en is het aan de hand van je ingevulde gegevens niet mogelijk de bestelling te voltooien, dan wordt je bestelling na nog eens een week geannuleerd. Het geld wordt in dat geval teruggestort.

6. Beschadigd of verkeerd bedrukte milieuvignet

Ontvang je een milieuvignet en is deze al bij aankomst zodanig beschadigd dat je deze niet meer kunt gebruiken? Dan kom je in aanmerking voor een vervangend vignet. Wel zien we in dat geval graag een bewijs van de beschadigd vignet, bijvoorbeeld in de vorm van een foto. Ook krijg je een vervangend milieuvignet als je een vignet ontvangt met daarop een ander kenteken dan dat je bij de bestelling hebt opgegeven.

Als klant heb je de verantwoordelijkheid een beschadigd of verkeerd bedrukt milieuvignet binnen twee maanden na levering te melden. Dit kan door de e-mail met de bevestiging van je bestelling te beantwoorden, of door een bericht te sturen via het contactformulier.

7. Prijs van het milieuvignet

De op de website vermelde prijs is tenzij anders aangegeven altijd per vignet en inclusief btw, verzendkosten en alle overige kosten. Kies je op het bestelformulier om meerdere vignetten in één bestelling aan te vragen, dan wordt de totale prijs weergegeven. Voor zakelijke bestellingen is de prijs altijd zonder btw.

7.1 Prijzen onder voorbehoud

De vermelde prijzen op deze website op andere pagina’s dan het bestelformulier zijn onder voorbehoud. Staat er ergens een typefout, dan geldt deze prijs niet.

8. Klachtenregeling

Heb je een klacht over de bestelling of levering van het milieuvignet? Dan dien je deze schriftelijk in, bij voorkeur via het contactformulier van deze website. Je krijgt dan binnen een werkdag antwoord, tenzij het antwoord een langere verwerkingstijd vereist. Denk bijvoorbeeld aan de status van een betaling die bij een derde partij opgevraagd moet worden. Een klacht schort de rechten en plichten van zowel ons als leverancier en jou als klant niet op.

Lukt het niet om de klacht op te lossen? Dan wordt het probleem voorgelegd bij het Europese onlineplatform voor geschilbeslechting.

9. Aansprakelijkheid

We zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade. Denk bijvoorbeeld aan de annuleringskosten van een hotel wanneer het vignet niet binnen de verwachte levertijd door de post bezorgd wordt. De maximale aansprakelijkheid bedraagt €12,95 per vignet (€10,70 voor zakelijke bestellingen) en alleen wanneer het niet lukt het vignet binnen een maand na het plaatsen van je bestelling te leveren. Het is als klant ook je eigen verantwoordelijkheid dit tijdig te melden, zodat er nog gelegenheid is kosteloos een vervangend vignet te sturen.